Davetli Konuşmacılar

  • Dept. of Civil, Environmental and Geodetic Engineering
  • Dept. of Computer Science and Engineering
  • The Ohio State University, USA

Autonomous Navigation on Planets: Motion Mining in State Scale Maps

Seminerin ana konusu, NASA tarafından desteklenerek geliştirilen ve uzayda astronotlar ve taşıtların en az algılayıcı ile nerede olduğunu ve nasıl navigasyon yapacağını belirleyen algoritmalardır. Buna ilave olarak, GPS sinyallerinin olmadığı ortamlarda navigasyon yapılmasına olanak sağlayan algoritmalar/sistemler hakkında bilgi verilecektir. Mars ve Ay’a gönderilecek/gönderilen otonom platformların geliştirilmesi aşamasında üç temel kısıt dikkate alınmaktadır. Bunlar;

  • Haberleşme Kısıtı
  • Hesaplama Kısıtı
  • Enerji Kısıtı

olarak özetlenebilir. Geliştirilecek alt-sistem/algoritma için tanımlı kaynaklar dışında bir kaynak kullanılmaması şartı/kısıtı olması bu tür çalışmaların en önemli zorluklarından biridir.

Seminier kapsamında;

  • Sahne Tanıma (Scene Understanding)
  • 2B/3B Nesne Tanıma (2D/3D Object Recognition),
  • Bilgisayarla Görü (Computer Vision),
  • Derin Öğrenme (Deep Learning)

konuları başta olmak üzere The Ohio State University’de gerçekleştirilen diğer çalışmalar hakkında da bilgiler verilecektir.

SPONSORLARIMIZ

Adres

Anadolu Üniversitesi, İki Eylül Kampüsü , Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, 26555 Eskişehir

UZAL-CBS 2018 Eskişehir resmi web sitesidir.